Filtre AngularJS Exemple: minúscules, majúscules i JSON

Aquest tutorial és {tutorial} var app = angular.module ('DemoApp', []); app.controller ('DemoController', funció ($ scope) {$ scope.tutorial = {TutorialID: 12, tutorialName: 'Angular'};});

Explicació del codi:

  1. Aquí passem un número en una variable membre anomenada 'tutorial' i el adjuntem a l'objecte scope. Aquesta variable membre conté una cadena de tipus JSON de Tutorial ID: 12 i TutorialName: 'Angular'.
  2. Estem utilitzant el tutorial de la variable membre i posem un símbol de filtre (|) juntament amb el filtre JSON.

Si el codi s’executa correctament, es mostrarà la següent sortida quan executeu el codi al navegador.

Sortida:

Des de la sortida,

  • Es pot veure que el JSON, com una cadena, s’analitza i mostra un objecte JSON adequat al navegador.

Resum:

  • Els filtres s’utilitzen per canviar la manera com es mostra la sortida a l’usuari.
  • Angular proporciona filtres integrats, com ara els filtres minúscules i majúscules, per canviar la sortida de les cadenes a minúscules i majúscules respectivament.
  • També hi ha una disposició per canviar la manera com es mostren els números mitjançant el filtre numèric especificant el nombre de punts decimals que es mostraran al número.
  • També es pot utilitzar el filtre de moneda per afegir el símbol de moneda a qualsevol número.
  • Si hi ha un requisit per tenir una sortida específica de json, angular també proporciona el filtre JSON per filtrar qualsevol cadena JSON com a format JSON.