Algoritme Bancari

Algoritme bancari en el sistema operatiu [Exemple]

Què és l'algorisme de Banker's? L’algorisme del banquer s’utilitza majoritàriament en el sistema bancari per evitar el bloqueig. Us ajuda a identificar si es concedirà o no un préstec. Aquest algorisme s’utilitza per provar