Col·leccions C #

Tutorial de col·leccions C # amb exemples

Al capítol anterior, hem après sobre com podem utilitzar matrius a C #. Anem a fer-ne una descripció ràpida, les matrius de programació s’utilitzen per agrupar un conjunt d’objectes relacionats. Així es podria crear un