Tutorial Excel Vlookup

Tutorial Excel VLOOKUP per a principiants: apreneu amb exemples

Què és VLOOKUP? Vlookup (V significa 'Vertical') és una funció integrada en excel que permet establir una relació entre diferents columnes d'excel. En altres paraules, us permet trobar (