Com importar, llegir, canviar dades d’EXCEL en QTP / UFT

En aquest tutorial, treballarem amb Excel amb Micro Focus UFT

Penseu que volem importar el següent Sales.xls

Un cop importats a HP UFT, la fila superior es converteix en la capçalera de la columna. Estructureu les vostres dades en conseqüència .

La sintaxi per importar tot el fitxer Excel és

DataTable.Import(FileName)

En el nostre cas

Datatable.import 'D:AutomationSales.xls' 

La sintaxi per importar un full concret és

DataTable.ImportSheet(FileName, SheetSource, SheetDest)

Utilitzeu el mètode Getrowcount per obtenir el nombre de files del full

Datatable.import 'D:AutomationSales.xls'row = Datatable.getsheet(1).Getrowcount  MsgBox  row 

Per configurar la fila actual per utilitzar el mètode SetCurrentRow

Datatable.import 'D:AutomationSales.xls'DataTable.SetCurrentRow(1)

'Al codi següent, 1 és el número de full

Row1= Datatable.Value('Year',1) DataTable.SetCurrentRow(2) Row2= Datatable.Value('Year',1)  MsgBox  ('Year Row 1 =' & Row1 & ' Year Row 2 =' & Row2 )

Utilitzar el Valor mètode per canviar les dades del full importat. Utilitzar el Exporta per exportar l'Excel