Assignació De Filtres Jsp A Web.xml

Assignació de filtres Web.xml al servlet JSP amb exemple

Els filtres JSP Filter s’utilitzen per filtrar la funcionalitat de l’aplicació web Java. Intercepten les sol·licituds del client abans d’intentar accedir al recurs. Manipulen les respostes des del