Superviseu Un Treball De Fons

SAP SM37: Com supervisar un treball en segon pla

El control de la feina en segon pla és important perquè un cop programada la feina, es pot cancel·lar a causa d’un error. Per investigar la causa arrel utilitzeu SM37.